Trainingen voor kinderen

Sociale vaardigheidstraining

De training is een groepstraining voor kinderen van 8-12 jaar. Er kunnen min. 4 en max. 8 kinderen in één groep. Deze training wordt gegeven op een school (max. 8 kinderen) of in de praktijkruimte in Weesp (max. 4 kinderen). De training richt zich op het vergroten van inzicht in sociale situaties en het aanleren van adequaat sociaal gedrag. In de training wordt gepraat, gespeeld en geoefend met situaties die voor de kinderen moeilijk kunnen zijn. Daarnaast heeft ieder z'n eigen doel geformuleerd die hij/zij graag wil ontwikkelen, verbeteren. We oefenen met bv. omgaan met emoties, ontspannen, verschillende manieren van omgaan met een "nee" antwoord etc.

Faalangsttraining 'Ik ben een kei'

"Ik ben een kei" is een groepstraining voor kinderen met faalangst in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De training is in de praktijk ontwikkeld en combineert oefeningen en technieken uit divers theoretische en therapeutische stromingen. In het basisonderwijs heeft een op de tien leerlingen last van faalangst. Faalangst is een conflict tussen voelen, denken en doen. Het kenmerkt zich door een sterke en aanhoudende angst voor situaties waarin het kind sociaal moet functioneren of op cognitief of motorisch gebied moet presteren. Kinderen met faalangst twijfelen aan hun eigen capaciteiten, kunnen bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan. Spanning en prestatiedruk kunnen hen sterk in hun functioneren belemmeren.

In deze groepstraining leren kinderen met faalangst:

  • In contact te komen met hun gevoelens en deze te veranderen of te beïnvloeden;
  • Een probleemoplossingsstrategie te gebruiken waarmee ze in stresssituaties gedragsalternatieven kunnen vinden en kunnen gebruiken;
  • Belemmerende gedachten te herkaderen en zichzelf op meer helpende of steunende ideeën te brengen;
  • Waar nodig externe hulpbronnen in te schakelen en beter met feedback om te gaan;
  • Met een andere bril naar zichzelf en de eigen kwaliteiten te kijken.