Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden, vanuit het aanvullend pakket (gedeeltelijk) behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging Integraal Therapeuten). De praktijk is SKJ geregistreerd (reg.nr 100026410).
Beroepsvereniging VIT is aangesloten bij een koepelorganisatie RBCZ, ook hier sta ik ingeschreven.
Het register RBCZ is openbaar.
Alleen kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermende titel Registertherapeut BCZ voeren. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting TBNG.

De ervaring is dat vergoedingen in de aanvullende verzekering per jaar kunnen wijzigen. Neemt u als cliënt dan ook contact op met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de sessies van VIT-therapeuten in het pakket alternatieve (of complementaire) psychische hulp of additieve zorg/therapie vergoeden.

Informeer naar de mogelijkheid voor vergoeding bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het Ouder Kind Team. Ik ben aangesloten bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd),de gemeente werkt alleen samen met hulpverleners die hierbij zijn aangesloten. In sommige gevallen is het ook mogelijk om via Jeugdzorg vanuit de Gemeente waar u woonachtig bent,een PGB aan te vragen waaruit de therapie bekostigd kan worden. Hiervoor is een offerte inclusief specifieke onderbouwing van de reden voor zorg van de therapeut nodig. U kunt dit bespreken met het Ouder Kind Team Ouder- en Kindteams Amsterdam https://oktamsterdam.nl

Tarieven

KINDERTHERAPIE/ COACHING

 • Sessie Integratieve Kindertherapie (50 minuten): € 99,99
 • Sessie Integratieve Kindertherapie Brusjes (50 minuten): € 117,99
 • Mediation (voor kinderen en degene waar ze een conflict mee hebben, 50 minuten): € 117,99
 • Opvoedondersteuning ( 60 minuten per uur): € 99,99
 • Ouder- adviesgesprek (60 minuten per uur): € 99,99
 • Uitgewerkt (gespreks-)verslag: € 100,-
 • Observatie op school (incl. nagesprek): € 195,99-
 • Telefonisch consult (10 minuten): € 20,-

TRAININGEN

 • Faalangst - training "Ik ben een kei" (15 x 75 minuten): € 625,-
 • Sociale vaardigheidstraining - training (10 x 60 minuten): € 425,-
 • Communicatie - training Praten met kinderen, hoe doe je dat? (3 bijeenkomsten van 2 uur): € 225,00-

COACHING

 • Sessie (50 minuten): € 95,-

SUPERVISIE

 • Individueel per sessie van 3 kwartier: € 90,-
 • Triade (2 personen) per sessie van 1 ½ uur: € 85,- p.p.
 • Groep (3 personen) per sessie van 2 uur: € 80,- p.p.

Studiedagen/workshops voor scholen, overblijf en instellingen op aanvraag.

KWALITEIT

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag van u zelf en hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit is onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van de Wkkgz ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienr. 103054R) en val ik onder tuchtrecht.