Coaching en Supervisie

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij je samen met een coach werkt aan een persoonlijk doel of probleem die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Coaching helpt je zelfbewuster te worden en om het beste uit jezelf naar boven te halen. De wisselwerking tussen inzicht en gedrag speelt hierin een centrale rol.

  • Coaching is geworteld in de positieve psychologie en is doel- en resultaat gericht.
  • Coaching is gericht op mensen die zichzelf willen ontwikkelen en actief met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen.
  • Coaching is: motivatie op gang brengen om te veranderen.