Welkom op de website "Integratieve Kindertherapie" van Antoinette Klaphake.

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijdsfase vanaf ongeveer 4 jaar met als doel het kind te begeleiden bij het vinden van zijn of haar eigen oplossing.
Het kind weet zelf (vaak onbewust) wat zijn of haar probleem is en wat er nodig is om het aan te pakken.
Uitgangspunt daarbij is steeds dat het kind de klacht niet is, maar heeft.

Als een kind of ouders er zelf niet uitkomen en niet weten hoe ze het moeten aanpakken, kan therapie vaak helpen.
De praktijk biedt deze hulp.

Mijn praktijk is in opdracht van de VIT door AVAR visitatiebureau onderzocht. Praktijk voor Integratieve Kinder-Jongerentherapie Antoinette Klaphake is gewaardeerd als: Uitstekende Praktijk!

Naast deze hulp biedt de praktijk veel meer, u kunt hier ook terecht voor:

  • Trainingen voor kinderen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en faalangst;
  • EMDR bij kinderen;
  • Jongerentherapie;
  • Hulp bij opvoedingsvragen;
  • Ouderbegeleiding en adviesgesprekken;
  • Coaching;
  • Supervisie;
  • Workshops rond een thema voor ouders, overblijfkrachten, leerkrachten, of andere geïnteresseerden.