Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en kindgerichte vorm van psychotherapie. Het kind met al zijn (on)bewuste wijsheid wordt begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om het, zelfgekozen, doel te behalen. Deze manier van werken bevat zowel aspecten van coaching, van counseling, ven mediation als therapeutische aspecten. De integratieve benadering wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. De mens, het kind, is immers een totaalpersoon.

Het kind is deskundig op zichzelf. Het kind weet zelf (vaak onbewust) wat zijn of haar probleem is en wat er nodig is om het aan te pakken. De therapeut begeleidt het kind om vanuit eigen kracht het doel te behalen. Niet de methode, noch de klacht, noch de therapeut staan centraal.

De Integratieve kindertherapie richt zich op de binnenwereld van het kind en op de situatie in de buitenwereld. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het kind de klacht niet is maar heeft.

Kinderen (en hun ouders) kunnen geholpen worden bij o.a.:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten, bijv. buikpijn, hoofdpijn
  • Aangeleerde probleemgewoontes, bijv. nagelbijten, duimen, haren plukken
  • Verwerking van emotionele conflicten, traumaverwerking, rouw, angst
  • Gedragsproblematiek, bijv. woedeaanvallen, liegen
  • Ontwikkelingsfase-problematiek, bijv. eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen
  • Leren omgaan met bv ADHD Autisme, leerproblemen (dyslexie/dyscalculie) etc.
  • Problemen in contact met anderen, bv terug getrokken gedrag, dominantie, ruzie, extreem verlegen etc.