Supervisie

Supervisie is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen en functies. Het is een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat, jij als persoon met jouw eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in je beroepsontwikkeling. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag.

Voor wie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren beroepsbeoefenaren handhaven met supervisie hun professionele standaard en frissen hun kennis op. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren. Systematisch toepassen van supervisie kan langdurige spanning op het werk voorkomen.

Werkwijze

Supervisie is een leerproces met een vooraf vastgesteld aantal van 10 tot 15 gesprekken. Er kan een keuze gemaakt worden uit een individueel traject (3 kwartier), een triade (1 ½ uur) of een groep van drie personen (2 uur). De supervisant is verantwoordelijk voor zijn eigen werkinbreng. Tijdens de eerste bijeenkomst worden afspraken gemaakt die van belang zijn voor een goed verloop van de vervolgbijeenkomsten. Soms wordt de supervisie vergoed door je werkgever en in sommige gevallen is het aftrekbaar van de belasting.

Winst

Door supervisie kan het volgende door de supervisant behaald worden:

  • Meer inzicht in jezelf;
  • Inzicht hoe je gedachten en gevoelens je gedrag sturen;
  • Inzicht wat jij anderen te bieden hebt als therapeut, begeleider of leidinggevende;
  • Vaardigheden waarmee je jezelf kunt blijven coachen;
  • Persoonlijke groei in je ontwikkeling als professional.

Ook kan de werkgever er voordeel van hebben:

  • Minder ziekte verzuim en een lager verloop;
  • Professionals die weten wat ze te bieden hebben;
  • Professionals die zichzelf blijven ontwikkelen.

Kan supervisie iets voor jou (en/of je organisatie) betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.